pierwszy wniosek złożony!

Fundacja złożyła pierwszy wniosek - do Programu Obywatele dla Demokracji. Problemem, którym chcemy się zająć, jest brak kontroli obywatelskiej nad systemem ochrony praw konsumenta w Polsce, w tym w szczególności pracą powiatowych rzeczników praw konsumenta oraz upowszechnieniem edukacyjnych metod pracy z seniorami w tym obszarze. W trakcie naszych doświadczeń wynikających z realizacji projektu "Wieczór z rzecznikiem", na własnej skórze przekonaliśmy się o wadze i skali problemu, szczególnie jeśli chodzi o potrzebę działań adresowanych do osób starszych. W przypadku przyznania dofinansowania zostanie zrealizowany monitoring pracy powiatowych rzeczników praw konsumenta oraz wypracowane rekomendacje do usprawnienia ich funkcjonowania w sferze edukacyjnej, interwencyjnej oraz profilaktycznej. Trzymamy kciuki!