Prezentacje: nie dziękuję

Uaktualnienie: niestety nie udało nam się tym razem otrzymać dofinansowania, dziękujemy za współpracę w przygotowaniu wniosku Stop Klatce i Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.

Wspólnie z Stowarzyszeniem Praktyków Dramy Stop-Klatka oraz Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich złożyliśmy projekt "Prezentacje: nie dziękuję" do Programu Obywatele dla Demokracji.

Naszym celem jest zbadanie luk i wzmocnienie systemu ochrony praw tej najbardziej zagrożonej nieuczciwymi praktykami grupy. Zostanie zrealizowany kompleksowy monitoring pracy powiatowych Rzeczników praw konsumenta w tym obszarze. Spotkania z seniorami przy wykorzystaniu metody teatru forum stworzą przestrzeń do dialogu i badania problemu. Raport z monitoringu zawierający dobre praktyki oraz rekomendacje zostanie przesłany do osób odpowiedzialnych za system ochrony praw konsumenta. Na podstawie wypracowanych wniosków i odkrytych dobrych praktyk zrealizujemy szkolenia dla Rzeczników Konsumenta i przedstawicieli lokalnych organizacji.