w Koalicji na Rzecz Równych Szans

Przystąpiliśmy do Koalicji na Rzecz Równych Szans. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali postępy prac nad ustawą równościową przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. W Koalicji działa obecnie 60 polskich organizacji i inicjatyw pozarządowych.