solidarność z niezależnym sektorem pozarządowym na Węgrzech

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Europy wzywają Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Europejską do podjęcia wysiłków dyplomatycznych oraz zastosowania praktycznych środków w celu przeciwdziałania podważaniu wartości demokratycznych na Węgrzech.


W poniedziałek, 8 września 2104 r. w Budapeszcie funkcjonariusze węgierskiego Centralnego Biura Śledczego dokonali przeszukania biur fundacji Ökotárs i DemNet, zajmujących się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech. Pod bezpodstawnym zarzutem prowadzenia przez te fundacje nielegalnej działalności, zatrzymane zostały ich komputery i dokumenty dotyczące ich działalności statutowej. Przeszukane zostały także mieszkania pracowników tych organizacji.

Wkroczenie przez węgierską policję do siedzib Ökotárs i DemNet to nie pierwszy przypadek szykan, jakich doznają węgierskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego ze strony rządu Victora Orbana. W czerwcu tego roku, chcąc uzyskać pełną kontrolę nad  działalnością operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, rząd węgierski zlecił audyt tej organizacji, oskarżając Fundusz o prowadzenie nielegalnej działalności. Solidarność z Funduszem wyrazili wtedy Operatorzy Programów dla Organizacji Pozarządowych finansowanych z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG, a Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zdecydowało się na zamrożenie środków na Węgrzech.

Wtargnięcie do siedzib Ökotárs i DemNet to kolejny krok w polityce rządu Victora Orbana, której celem jest podważenie wiarygodności węgierskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uzyskanie nad nimi pełnej kontroli.

Sytuacja na Węgrzech pogarsza się i wymaga stanowczej reakcji. Wyraźmy swój sprzeciw wobec polityki rządu węgierskiego i naruszeń niezależności społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech!