poparcie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wiedza Edukacja Rozwój

Udzieliliśmy poparcia dla kandydatki i kandydata na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Natalii Saracie (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) oraz Grzegorzowi Stefaniakowi (Stowarzyszenie 9/12).