oświadczenie w sprawie wypowiedzi Wojciecha C.

Popieramy oświadczenie przygotowane przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita w sprawie publicznych, homofobicznych wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego. Apel podpisało 35 organizacji pozarządowych.

Wojciech Cejrowski znany ze swoich radykalnych poglądów i opinii formułowanych w mocnych słowach po raz kolejny okazał nienawiść do ludzi o nieheteroseksualnej orientacji. Komentując sprawę wyemitowania przez Telewizję Polską spotu „Najbliżsi obcy”, autorstwa Kampanii Przeciw Homofobii, nazwał osoby nieheteroseksualne „pederastami”, „pedałami” i „zboczeńcami, reprezentującymi wartości antychrześcijańskie i antycywilizacyjne”.

W naszym odczuciu jest to ewidentny, homofobiczny przejaw mowy nienawiści. Dotyka on nie tylko osób nieheteroseksualnych, twórców spotu i przedstawicieli Kampanii Przeciw Homofobii. Dotyka nas wszystkich, zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i tolerancyjnego. Dlatego pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec opinii formułowanych w ten sposób. Sytuacja ta po raz kolejny brutalnie przypomina nam o słabości polskich przepisów, które nie uwzględniają w katalogu przestępstw mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej. 

Podkreślamy raz jeszcze, mówiąc wspólnym głosem jako przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, że nie ma społecznego przyzwolenia na jakiekolwiek przejawy mowy nienawiści.