scena dla twardziela

Udało nam się przejść do II etapu konkursu grantowego w Programie Obywatele dla Demokracji. Projekt dotyczy postrzegania kulturowych wzorców męskości oraz wpływu tego postrzegania na zachowania dyskryminacyjne i przemocowe. W ramach projektu przeszkolona zostanie grupa osób mogąca prowadzić lokalne działania edukacyjne w tym zakresie, przeprowadzone zostaną warsztaty psychoedukacyjne z niewykorzystaniem innowacyjnej metody Teatru Forum oraz powstaną narzędzia do późniejszego wykorzystania w tym temacie.