10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

"Kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia w przekonaniu o równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego." - napisała Ministra Edukacji Narodowej w liście do kuratoriów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Więcej...