sprawozdanie za 2013 rok

Choć działalność Fundacji dopiero się rozwija, zgodnie z obowiązkiem opublikowaliśmy sprawozdanie za pierwszy - 2013 rok istnienia Fundacji.