odpowiedź MSW na pismo w sprawie wdrażania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Fundacja otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na list w sprawie informacji o wdrażaniu funduszu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Pełna treść odpowiedzi tutaj

17 stycznia br, zaniepokojona brakiem informacji o wdrażaniu ważnych dla imigrantów i imigrantek funduszy europejskich, wspierając postulat zgłaszania wniosków w tej sprawie wystosowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja wysłała list do Ministry Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podanie terminu uruchomienia funduszu.


Warszawa, 16 stycznia 2015 r.
Pani Teresa Piotrowska
Ministra Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Batorego 5
02-951 Warszawa

Szanowna Pani Ministro!

Działając w obszarze wsparcia migrantek i migrantów w Polsce, pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie opóźnieniami we wprowadzaniu przez Rząd RP Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), co doprowadziło do ograniczenia wielu pozarządowych programów wsparcia i integracji – stanowiących czasem fundament działalności niektórych wyspecjalizowanych organizacji, oraz ograniczenia świadczenia usług, które nie znajdują odpowiednika w działaniach podejmowanych przez organy administracji państwowej czy samorządowej. Sytuacja ta dotyka wielu organizacji, a poprzez to także jeszcze większej i grupy osób – wymagających szczególnego wsparcia.

W związku z powyższym zwracam się do Pani o podjęcie działań w celu jak najszybszego uruchomienia funduszy oraz proszę o informację na temat aktualnego terminu uruchomienia finansowania projektów w ramach funduszu FAMI.