poparcie zmian w ustawie o stowarzyszeniach

Fundacja poparła stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie zgłoszonego przez Prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Warszawa, 16 stycznia 2015 r.
Pani Stanisława Prządka, Przewodnicząca
oraz Członkinie i Członkowie

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sejm RR
Szanowna Pani Przewodnicząca,

Wyrażamy poparcie Fundacji dla przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw oraz stanowiska w tej sprawie wyrażonego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

W szczególności wyrażamy poparcie dla zmian znoszących ograniczenia dla tworzenia stowarzyszeń przez cudzoziemców oraz w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych.