#Free Raif Badawi

Fundacja otrzymała odpowiedź od posła Bartosza Kownackiego, Przewodniczącego Parlamentarnej Grupy Polska-Arabia Saudyjska na list Fundacji w sprawie drakońskiego wyroku, na jaki skazany został Raif Badawi. Przewodniczący deklaruje, że sprawa ta zostanie m.in. podniesiona podczas najbliższego spotkania z Ambasadorem Arabii Saudyjskiej w Polsce. Pełna treść odpowiedzi do zobaczenia tutaj.
13 stycznia 2014 r. Fundacja wystosowała list do Posłów i Posłanek z Komisji Spraw Zagranicznych oraz Grupy Parlamentarnej Polska - Arabia Saudyjska w sprawie drakońskiego wyroku, na jaki został skazany Raif Badawi (1000 uderzeń batem i 10 lat więzienia). Raif Badawi odważył się krytykować religijne władze Arabii Saudyjskiej oraz założyć stronę internetową "Liberałowie Arabii Saudyjskiej". Został uznany za więźnia sumienia przez Amnesty International.

Warszawa, 13 stycznia 2015 r.

Pan Robert Tyszkiewicz, Przewodniczący
oraz Członkinie i Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP
Pan Bartosz Kownacki, Przewodniczący
Pani Elżbieta Pierzchała, Wiceprzewodnicząca
Pan Łukasz Zbonikowski Wiceprzewodniczący
oraz Członkinie i Członkowie Grupy Parlamentarnej
Polska – Arabia Saudyjska 

Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie! 

Piszę do Pana Przewodniczącego, Pań i Panów Posłów z pilną prośbą o podjęcie tematu drakońskiej kary wymierzonej przez władze Arabii Saudyjskiej wobec pana Raif Badawi. 9 stycznia br. wykonano na nim pierwszą część okrutnego wyroku – 50 z zasądzonych tysiąca publicznych uderzeń batem, które mają być wykonane w ciągu najbliższych 19 tygodni. Raif Badawi ponadto został skazany na karę 10 lat więzienia. Został uznany przez Amnesty International za więźnia sumienia.

Jego winą było wyrażenie krytyki wobec religijnych władz Arabii Saudyjskiej oraz utworzenie strony internetowej „Liberałowie Arabii Saudyjskiej”. Biczowanie stanowi absolutne naruszenie chronionego prawem międzynarodowym zakazu stosowania tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Zwracam się do Państwa z pilną prośbą o podjęcie działań mogących zapobiec dalszemu wykonaniu tego okrutnego wyroku.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Cykowski
Prezes
Fundacja „Phan Bde”