Scena dla twardziela - rusza rekrutacja

Ruszamy z rekrutacją i zachęcamy do udziału w projekcie o kulturowych wzorcach męskości i ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć wykorzystujący metodę Teatru Forum. Zobacz więcej: http://scenadlatwardziela.blogspot.com/

Szczególnie zachęcamy osoby, w tym mężczyzn zainteresowanych tematem kulturowych wzorców męskości, chcących podejmować temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, osób z Warszawy lub okolic. Nie jest wymagane doświadczenie aktorskie, ale chęć przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.W Polsce funkcjonuje dużo inicjatyw i materiałów dotyczących kulturowych ról kobiet oraz programów skierowanych do kobiet. Stosunkowo mało takich inicjatyw jest dostępnych w odniesieniu do ról mężczyzn. To mężczyźni są sprawcami większej części aktów przemocy. Większość mężczyzn nie uświadamia sobie, że dyskryminacja płciowa i przemoc wobec kobiet stanowi problem mężczyzn. Dlatego tak istotna jest edukacja mężczyzn i sprawienie, by stali się oni sojusznikami kobiet w walce z dyskryminacją i przemocą.

Uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w procesie tworzenia spektaklu Teatru Forum, poznają metody dramowej improwizacji, będą mieli i miały możliwość włączenia się w działania angażujące mężczyzn i kobiety na rzecz przeciwdziałania przemocy, zdobędą doświadczenie sceniczne i edukacyjne, otrzymają możliwość pracy z ekspertami/tkami w dziedzinach: dramy, Teatru Forum, działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania przemocy i reprezentujących różne organizacje.

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia, jednak zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń. Więcej informacji o założeniach projektu, zasadach rekrutacji znajduje się na stronie: http://scenadlatwardziela.blogspot.com/

Projekt realizowany jest przez Fundację „Phan Bde” w partnerskiej współpracy z fundacją Autonomia oraz grupą Głosy Przeciw Przemocy. Dotychczas matronat/patronat nad projektem objęły: Amnesty International Polska, Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.