projekt "słup"

Fundacja podjęła działania mające na celu rewitalizację obiektu - stacji transformatorowej "kioskowej", zlokalizowane przy ul. 11 listopada na warszawskiej Pradze. Chcielibyśmy wykorzystać obiekt na cele działalności społeczno-kulturalnej. W związku z tym Fundacja wystąpiła do warszawskich, m.in. Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga-Północ, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg Miejskich w celu ustalenia zarządu i losów "słupa". (Foto-felieton na temat niszczejącego obiektu można obejrzeć pod adresem: http://wawalove.pl/Kiedy-runie-slup-elektryczny-przy-11-listopada-WIDEO-sl16133). Poniżej publikujemy wybrane informacje na ten temat.

Odpowiedź z Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Praga Północ (z dn. 30.03.2015 r.)

Odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (z dn. 30.03.2015 r.)

Odpowiedź z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków:

W dniu 3 kwietnia 2014 r., na wniosek Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Północ, Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie dla remontu obudowy stacji transformatorowej „kioskowej” znajdującej się u zbiegu ulic 11 Listopada i ul. Konopackiej w Warszawie. W zaleceniach tych wskazano m.in. iż obiekt jest w złym stanie technicznym, wymagającym podjęcia pilnych prac konserwatorskich. Ponadto  podkreślono, że z uwagi na historyczny charakter obiektu i wartość jako zabytku techniki, dokumentującego początkowy  etap rozwoju elektryfikacji stolicy, należy go starannie odrestaurować, zlecając prace osobie posiadającej doświadczenie w konserwacji zabytków metalowych.

Będziemy temat drążyć dalej.