list w sprawie związków partnerskich

Fundacja zwróciła sie z apelem do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Rafała Grupińskiego, o poparcie dla włączenia do porządku obrad rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o związkach partnerskich autorstwa SLD. Jednocześnie Fundacja podkreśla, że nie oznacza to poparcia dla żadnej z partii politycznych, a projekty ustaw o związkach partnerskich funkcjonujące w debacie publicznej traktuje jako całkowite minimum mogące prowadzić do zapewnienia równości obywateli i obywatelek przed prawem i wypełanianie minimum standardu niedyskryminacji.
Warszawa, 22 maja 2015 r.


Pan Rafał Grupiński
Przewodniczący Klubu Platforma Obywatelska
Sejm RP
Rafal.Grupinski@sejm.pl
biuro@grupinski.pl

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą, o podjęcie działania w celu wyrażenia przez reprezentowany przez Pana Klub Platformy Obywatelskiej, poparcia dla włączenia do porządku obrad projektu ustawy o związkach partnerskich, przygotowanego przez Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Niniejszy apel nie jest wyrazem poparcia dla SLD, a jedynie wyrazem poparcia do poddania pod debatę parlamentarną projektu ustawy najbliższego oczekiwaniom znacznej części społeczności osób, które oczekują na prawne uregulowanie kwestii dotykających kluczowych momentów życia człowieka, a więc bezpośrednio związanych z ochroną godności obywateli i obywatelek.

Szanowny Panie Przewodniczący! Mając na uwadze realia polityczne, być może to ostatni moment, aby dyskusja nad sprawą dotyczącą wielu Polek i Polaków mogła zostać podjęta, zanim zostanie zepchnięta na margines lub ośmieszona przez rosnące siły radykalnej prawicy. Sprawa uregulowania związków osób tej samej płci już teraz stała się emblematem polskiego zacofania w kwestii ochrony praw człowieka i nierównego traktowania obywateli i obywatelek.

Szanowny Panie Przewodniczący! Wierzę, że nie brakuje argumentów, aby podjąć debatę – i decyzję nad wprowadzeniem związków partnerskich. Potrzeba obecnie odwagi większości parlamentarnej.

Piotr Cykowski
Prezes
Fundacja "Phan Bde"