list do Prezydenta RP w sprawie zmiany przepisów dot. zasiłków macierzyńskich

Fundacja popiera apel przygotowany przez Fundację Rodzić po Ludzku w sprawie zmian przepisów dot. zasiłków macierzyńskich.
Poważne wątpliwości budzą zaproponowane zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego. Brak jakiejkolwiek analizy tej części ustawy pod kątem jej zgodności z Konstytucją oraz fakt, że zmiany zostały przegłosowane w trybie nadzwyczaj szybkim, przy uniknięciu dyskusji społecznej, oburzają, zdecydowanie niepokoją i wymagają interwencji i nacisku ze strony społecznej. Wątpliwości budzi także tryb przeprowadzenia konsultacji merytorycznych, a zwłaszcza brak ujęcia w nich jakiegokolwiek głosu organizacji kobiecych.