Stanowisko Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie rekomendacji ECRI

Koalicja na rzecz Równych szans, w skład której wchodzi Fundacja, wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z apelem o spotkanie celem wypracowania "mapy drogowej" wdrażania zaleceń opracowanych pod adresem Polski przez ECRI - Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Pełna treść apelu dostępna tutaj.