Dalajlama kończy 80 lat. Ty też możesz złożyć mu życzenia

O organizowanych przez Fundację urodzinach Dalajlamy pisze Gazeta Stołeczna:

W poniedziałek przypadają 80. urodziny XIV Dalajlamy. W Południku Zero będzie można wpisać się o dedykowanej przywódcy Tybetu książki, która zostanie mu przekazana w prezencie.

W poniedziałek przypadają 80. urodziny przywódcy Tybetu Tenzina Gjaco - XIV Dalajlamy. Z tej okazji w kawiarni Południk Zero przy ul. Wilczej 25 o godz. 19 odbędzie się premiera dedykowanej Dalajlamie książki i spotkanie z autorami. Każdy gość będzie miał okazję wpisać życzenia dla Dalajlamy w pierwszym wydrukowanym egzemplarzu, który zostanie przekazany tybetańskiemu przywódcy.

W publikacji znalazło się 19 krótkich historii, napisanych m.in. przez podróżników, publicystów i badaczy Tybetu, ale też Tybetańczyka studiującego w Polsce oraz polityka zaangażowanego w walkę o niepodległość Tybetu. Fundusze na jej wydanie zostały zebrane przez crowdfunding. Premierze książki będzie towarzyszył wernisaż ilustrujących ją fotografii.

Organizatorem spotkania jest Fundacja Phan Bde, która zajmuje się walką o prawa człowieka oraz popularyzowaniem kultury Tybetu.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.