dr Adam Bodnar Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Gratulujemy dr Adamowi Bodnarowi wyboru na stanowisko RPO! Fundacja była jedną z sygnatariuszek listu do parlamentarzystów i parlamentarzystek popierających jego kandyaturę.