Apel Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie mowy nienawiści

Fundacja wchodząc w skład Koalicji na rzecz Równych Szans podpisała apel do Premier Ewy Kopacz o wzmożenie działań podległych jej służb w zwalczaniu mowy nienawiści wobec imigrantów.
Apelujemy do Pani Premier nie tylko o zintensyfikowanie działań informacyjnych, które dostarczyłyby społeczeństwu rzetelnych informacji o uchodźcach, ale także o uczulenie podległych stosownych służb, głównie Policji podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w celu natychmiastowej reakcji na nawoływanie do nienawiści wobec ludzi, którzy w niedługim czasie przyjadą do naszego kraju szukać schronienia. Apelujemy także, o jeszcze bardziej zdecydowane działania Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami, za pomocą których mogą wpływać na kształtowanie postaw nauczycieli i nauczycielek, a także uczniów i uczennic oraz studentek i studentów.
Pełna treść apelu.