List otwarty do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wizerunku kobiet w informacyjnych spotach wyborczych

Fundacja podpisała "List otwarty do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wizerunku kobiet w informacyjnych spotach wyborczych".

Jak piszą w liście jego sygnatariusze i sygnatariuszki: "Jako organizacje i osoby, które działają na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zależy nam na tym,  żeby zarówno obywatele, jak i obywatelki czuli się w równym stopniu adresatami działań organów publicznych. Z przykrością stwierdzamy, że wyprodukowane przez Państwa spoty informacyjne nie spełniają tego warunku. W żadnym z pięciu umieszczonych na stronie internetowej PKW filmików informacyjnych główną bohaterką nie jest kobieta, mimo że stanowią one 52% społeczeństwa".