Stanowisko Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie ws. ataków na niezależność Rzecznika Praw Obywatelskich

Dziś Koalicja Równych Szans opublikowała swoje stanowisko ws. ataków na niezależność (w tym ekonomiczną) Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponad 60 organizacji pozarządowych zwróciło się do Marszałka Sejmu o szczególne zainteresowanie tą kwestią. Pełna treść stanowiska tutaj.