Publikacja podsumowująca projekt!

Z dumą prezentujemy podsumowanie długiego procesu, jakim był projekt Scena dla twardziela. Wiele się nauczyłyśmy i nauczyliśmy, naszymi refleksjami dzielimy się w publikacji, która dostępna jest do pobrania online tutaj.

W publikacji dzielimy się doświadczeniami zdobytymi podczas tworzenia i realizacji projektu„Scena dla twardziela” w latach 2015–2016 roku. Stanowi ona podsumowanie projektu oraz próbę różnorakiego – obejmującego perspektywę ekspertów(-tek) oraz twórców(-czyń) będących zarazem uczestnikami(-czkami) procesu – spojrzenia na podjęte przez nas działania. Publikację rozpoczynamy refleksją jednej z ważniejszych postaci w polskim środowisku antydyskryminacyjnym i antyprzemocowym, członkini partnerskiej Autonomii – Agaty Teutsch, która z perspektywy własnych doświadczeń opisuje wyzwania związane z angażowaniem mężczyzn do działań antyprzemocowych, podkreślając jednocześnie ich znaczenie. Następnie Piotr Cykowski i Eweryst Zaremba, trenerzy prowadzący w ramach prezentowanego przedsięwzięcia warsztaty dla mężczyzn, przedstawiają wyzwania związane z ich zaangażowaniem. Trenerzy korzystają przy tym z dostępnych danych i statystyk, a także z wypowiedzi zebranych od innych mężczyzn. Kolejny tekst to zapis rozmowy, jaką przeprowadziliśmy we własnym gronie. W rozmowie udział wzięły – odpowiedzialne za zgodne z merytoryką przeprowadzenie całego procesu projektowego – Marta Jankowska i Martyna Markiewicz oraz mężczyźni, uczestnicy działań: Michał Maciejak i Roman Ciszewski. Rozmowa z pedagogiem i psychoterapeutą Jarosławem Mirkiewiczem daje możliwość
przyjrzenia się wyzwaniom stojącym przed mężczyznami w związku z tzw. kryzysem męskości.
Publikację kończą dwa teksty zawierające praktyczne wskazówki, jak pracować w sferze problematyki męskości. Niniejsze teksty zawierają zapis spotkania dotyczącego angażowania mężczyzn w działania antyprzemocowe i antydyskryminacyjne, ktore odbyło się w ramach projektu opracowanego przez Marcina Fiedorowicza, a także opis opracowanych przez Martynę Markiewicz i Martę Jankowską przykładowych ćwiczeń wykonywanych podczas warsztatów dotyczących męskości i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Dziękujemy wszystkim autorom i autorkom, a także osobom udzielającym wywiadów za współpracę!