Scena cd...

Przy wsparciu Fundacji powstaje kolejny spektakl Teatru Forum, tworzony przez grupę osób zaangażowanych we wcześniejszy projekt Fundacji "Scena dla twardziela". Efektem ma być spektakl, który zaprezentowany zostanie na festiwalu spektaklu w berlińskiej Kurindze.